De appartementen van Kop van Parijsch zijn toegewezen. Het project is erg populair gebleken, er zijn vele malen meer inschrijvingen binnen gekomen dan het aantal beschikbare appartementen. Helaas hebben we hierdoor vele inschrijvers moeten teleurstellen! Afgelopen week zijn alle inschrijvers hierover geïnformeerd en is er met de kandidaten die een appartement toegewezen hebben gekregen een afspraak ingepland voor een introductiegesprek. Indien een van de toegewezen appartementen beschikbaar komt zal er een nieuwe kandidaat van de reservelijst benaderd worden.